MajandusVideo

Lapse elatise sissenõudmine muutub 2023. aastast tõhusamaks ning jõustub veel rida olulisi muudatusi

Jaanuarist 2023 jõustub mitu olulise mõjuga muudatust, mis tulenevad justiitsministeeriumis väljatöötatud õigusaktidest. Uuest aastast muutub lapse elatise sissenõudmine tõhusamaks, vanglateenistuse juhtimisstruktuur täieneb ning avalik-õiguslikud asutused saavad taas esitada nõudeid enda poolt valitud kohtutäiturile.

Loe edasi