HaridusMeie inimesed

Haridusvõrgu reform | Jätkuvalt koolireformi teemadel

Haridusvõrgu reformi teemal võtab sõna Lihula Gümnaasiumi direktor Siret Kesküla rääkides emotsioonide ja arvamuste asemel faktilistest näitajatest – laste arvust, õpetajate kvalifikatsioonist, õppetöö mõõdetavatest tulemustest, olümpiaaditulemustest, edasiõppijate arvust kõrgkoolis, kooli arengukavast ja arendustegevusest, valikainete mitmekesisusest,…

Loe edasi