Majandus

Peagi algab tänavavalgustuse rekonstrueerimine Lihula linnas ning Kirbla ja Tuudi külades

Lääneranna Vallavalitsus viib ellu projekti “Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine”, mida rahastatakse “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Energiatõhusus” meetmest “Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine”. Ehitustööde leping on plaanis allkirjastada tuleval nädalal ning projekti lõpptähtaeg…

Loe edasi