Majandus

Ehitisregistris ehitised korda!

2015. aasta 1. juulist jõustunud ehitusseadustiku järgi peaksid 2020. aasta 1. jaanuariks ehitusregistrisse (EHR) olema kantud kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga hooned. Ehitise andmete esitamine omavalitsusele ehitisregistrisse kandmiseks on omaniku kohustus.  Lääneranna vallal on olemas ülevaade endistest Koonga…

Loe edasi