Majandus

Vaata, milliseid Lääneranna vallas asuvaid kinnisasju saab riigi käest rentida

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 02.10.2018 kella 10.30ni. Keskkonnaministri käskkirja alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad Lääneranna…

Loe edasi