Kui paljud Lihula hooldekodu töötajad ja elanikud on tänase päevaga andnud positiivse COVID-19 proovi?

Eile, 27. mail tehti Lihula hooldekodus koroonaviiruse test viimasele kahele naistemaja kliendile, kes viibisid koos ühe hooldekodu töötajaga isolatsioonis päevakeskuse hoones.

Täna, 28. mail saabus teade, et kõigi kolme testi tulemus oli positiivne, mis tähendab, et kokku on koroonaviiruse diagnoosi saanud 21 Lihula hooldekodu naistemaja klienti ja viis töötajat, kelle seas ka hooldekodu juhataja. Kõik 23 Lihula naistemaja klienti on tänaseks viidud meedikute hoole alla, kaks klienti on jätkuvalt negatiivsed ja neid hospitaliseeriti varem muude terviserikete tõttu. Positiivse koroonaproovi saanud töötajad, kellel ei ole 2-nädalane karantiin läbi, viibivad asutuse juhi sõnul koduses karantiinis.

Millal on oodata klientide naasmist naistemajja ja kas ruumid on selleks ajaks desinfitseeritud?

Hooldekodu juhataja sõnul on naistemajas tehtud põhjalik desinfitseerimine ja värskenduskuur klientide ruumides. Nad on valmis võtma vastu esimesi koroonaviirusest paranenuid hetkel veel haiglas viibivaid kliente. “Kui kliendid hakkavad tagasi tulema, töötavad meie töötajad jätkuvalt täisvarustuses, et minimeerida taasnakatumise riski,” ütles Vanda Birnbaum.

Mul on andmed, et hooldekodu töötaja, kes peab olema kodus karantiinis, sõitis eile (26.05 – toim.) mööda Jaama tänavat alevisse. Kas tõesti peab teatama politseisse, kes sellistele trahvi hakkab tegema. See on täiesti vastutustundetu teiste inimeste suhtes.

Kui Teil on olemas tõestus ja Te lähtute faktidest, siis võib taolistest rikkumistest anda teada Terviseametile, kes käesoleval hetkel korraldab järelvalvet positiivse COVID-19 proovi andnud isikute üle.

Siiski juhime tähelepanu, et valeinfo levitamine on seadusega karistatav. Teadupärast on terviseandmed salastatud ja nende juurde omab ligipääsu väga väikene hulk inimesi. Ka see, kui kaua peab inimene olema karantiinis, on teada vaid väga vähesele hulgale inimestest. Kui Te väidate, et inimene peab olema karantiinis, aga Te ei ole seda otsust oma silmaga näinud, on tegemist oletusega, mitte faktiga.

“Kui inimene on kindel, et ta teab, et hooldekodu töötaja on karantiininõuet rikkunud, võib ta sellest anda teada ka minule,” ütles Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum.