Praegu kehtiv korraldatud jäätmeveo hankeperiood on lõppemas, mistõttu kuulutas Lääneranna Vallavalitsus 2022. aasta veebruaris välja hanke uue teenusepakkuja leidmiseks, kes osutaks olmejäätmete vedamise teenust järgmisel viiel aastal.

Sorteerides on tunduvalt soodsam ning sügisest saab oma koduõuelt eraldi kogutuna üle anda segaolmejäätmeid, biojäätmeid, segapakendeid, klaaspakendeid, paberit, elektroonikat ja suurjäätmeid.

Suurimateks muudatusteks on: segaolmejäätmeid saab üle anda ka jäätmekotiga, toimuvad elektroonika- ja suurjäätmete kogumisringid ja muutub ühismahuti kasutamise kord.


Loe lähemalt sügisest algava jäätmeveo kommenteeritud muudatusi Lääneranna Teataja veebilehelt.