Uuringud on näidanud, et enamik inimesi hoolivad loodusest ja ümbritsevast keskkonnast, kuid paljud võtavad siiski hoogu, et alustada prügi sorteerimisega. Miks? Seda tahamegi teada!

Nüüd on õige aeg Lääneranna valla elanikel öelda oma arvamus, sest antud küsitluse tulemusi võetakse arvesse ka uue korraldatud jäätmeveohanke koostamisel!

Lääneranna valla jäätmekäitluse rahuloluküsitlus on vastamiseks avatud kuni 4. juulini 2021.


Küsitluse leiad nii Lääneranna Teataja esilehe parempoolsest veerust kui ka vajutades lingile “Jäätmekäitluse rahuloluküsitlus“.