Lihula Gümnaasiumi seitsmendad klassid külastasid loodus- ja inimeseõpetuse tunni raames Lihula reoveepuhastusjaama.

Õpilased said teada, kust ja kuidas jõuab meie kodudesse kraanivesi ning mida tehakse selleks, et see oleks kvaliteetne. Saime teadmisi reovee puhastamise etappidest enne Matsalu lahte jõudmist.

“Nüüd teame, mis ei tohiks kanalisatsiooni jõuda,” ütlevad õpilased kui ühest suust.

“Lääneranna valla vee eripärasid arvestades soovitame kohalikele, kellel on vähegi võimalik, taaskasutada kogutud sademevett või oma vana salvkaevu vms kastmiseks, autopesuks jne,” jagavad soovitusi AS Matsalu Veevärgi esindajad. “Säästaks tarbija ja võidaks keskkond.”


Uuri lähemalt Lihula Gümnaasiumi veebilehelt.