Eestis tekib igal aastal üle 350 kilo jäätmeid inimese kohta ja kuigi jäätmete liigiti sorteerimine on kohustuseks juba aastaid, on Eestis sellega jätkuvalt probleeme.

Et prügi sorteerimine on teema mitte ainult seadusandluse tasandil, vaid nõuab reaalseid muutusi inimeste käitumises, annab Lääneranna vald oma panuse, et sellele teemale rohkem tähelepanu tõmmata. Mais saab Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee osa nõuannetest, kuidas prügi sorteerimisele läheneda – seda nii kirjalikult, kui audio-visuaalselt.


Loe edasi siit