Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta

Alates 1. septembrist 2022 käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda hakkab pakkuma Sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.