Lääneranna mehed Kaitseliidust Poola-Valgevene piiril

Jaanuari keskpaigast olid Poola-Valgevene piiril taas kord tegutsemas Eesti sõdurid, kelle hulgas ka kaks Lääneranna meest – Rasmus Lippur ja Margus Viipsi.