Lihula mõisa viinaaita puhutakse uus elu

Arhitektuuriväärtust omav ajalooline viinaait seisab hetkel praktilise kasutuseta ja on lagunemisohtlik. Esmane ülesanne on hoone restaureerida, et see säiliks esialgsel kujul. Teine eesmärk on luua hoonele lisaväärtus, mis aitaks kaasa kogu Lihula linna vanema asustuse säilimisele ja taastamisele.