Kui tuleohutu on Sinu kodu? Testi oma kodu tuleohutust!

Kodu tuleohutuse test annab sulle ülevaate peamistest tulega seotud ohtudest sinu kodus. Lõpliku garantii, et sinu kodu on tuleohutu, annad sina ise, järgides iga päev tuleohutusnõudeid.