Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avaliku väljapaneku teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab PlanS § 100 lg 5 alusel, et alates 14.09.2021 kuni 13.11.2021 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus.