Märka ja tunnusta: silmapaistev noor & aasta ettevõte 2021

Tunnustuskonkursside eesmärk on tunnustada neid Lääneranna valla noori ja ettevõtteid, kes on kodukandis oma aktiivsusest algatanud või viinud ellu midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu. Oluline ei ole teo suurus, vaid see, missugust mõju see teistele kogukonnaliikmetele avaldab. Näitame, et meie noored ja tegusad ettevõtted ei ole mitte ainult meie tulevik, vaid tulevikku luuakse juba tänasel päeval.