VIDEO | Erinevad kompostimise võimalused

Järgmise aasta sügisest tuleb kõigil, kes veel toidujäätmeid eraldi ei kogu, hakata neid liigiti koguma. Nimelt jõustub peagi jäätmeseaduse muudatus, mille järgi peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid kohapeal ei kompostita. Kas kompostida või tellida biokonteiner?