Kaevuvee kvaliteet vajab jälgimist

Lääneranna vallas on palju hajaasustusega piirkondi, mistõttu paljude majapidamiste joogivesi tuleb isiklikest puurkaevudest. Keskkonnalubadega puurkaevude põhjavee analüüsidest selgub, et paljudes neist on fluoriidi sisaldus üle piirnormi, millel on otsene mõju inimese tervisele, esmajoones hammaskonna seisundile.