Selgusid 2021. aasta Lääneranna valla teenetemärgi saajad

Lääneranna Vallavolikogu 11. märtsil 2021 toimunud istungil omistati Lääneranna valla teenetemärk Heli Raavelile, Reimo Reimerile, Ain Saarele, Heino Sabiinile, Peeter Hermikule, Jüri Mõnistele ja Merike Pikkmetsale. Siinjuures tutvustame neist esimest nelja ning anname ülevaate esile toodud teenest.