Virtsu Aruka Küla arengustrateegia 2021-2030

Virtsu alevik võttis osa Arukate külade üleeuroopalisest konkursist ja osutus 700 taotluse hulgast valituks. Välja on töötatud strateegia aastateks 2021-2030, mille võtmesõnadeks on roheline eluviis, elukestev ôpe ja säästev majandus.